projektowanie_logotypu
Logotyp – to graficzny znak towarowy spełniający rolę marketingową i informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i zapamiętywane przedstawienie symbolu firmy, instytucji, organizacji, lub jakiejś idei, pomysłu.

Może także spełniać rolę znaku informacyjnego.