wizytowki
Wizytówki – to zazwyczaj karta biznesowa z danymi kontaktowymi. Towarzyszy chwilom nawiązywania znajomości biznesowych, stając się elementem konwenansu.

Jest oznaką uprzejmości i szacunku, a współcześnie może też pełnić funkcje reklamowe.